Ranking kont

Czy warto zakładać konto oszczędnościowe?

Konta oszczędnościowe to w rzeczywistości zwyczajne rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, które posiadają wiele charakterystycznych dla lokat cech. Jednak konto oszczędnościowe od lokaty różni się tym, że w pierwszym przypadku kwota znajdująca się na koncie może być dowolnie powiększona bądź pomniejszona.

Oto najlepsze konta oszczędnościowe – stan na luty 2019.
1. Get in Bank – Konto Oszczędnościowe:
-oprocentowanie (więcej…)